Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zřízení sběrného dvora v Orlové

Zřízení sběrného dvora v Orlové

  • Orlová

Zřízení sběrného dvora v Orlové

Projekt zřízení sběrného dvora v Orlové se skládá z vybudování zpevněné plochy, oplocení, přípojky el. vedení, venkovního osvětlení, přípojky pitné vody, zabudování bezodtokové a havarijní jímky, umístění obytné buňky a následné umístění přemístitelných kontejnerů na sbírané odpady.
Zvolená technologie určuje dané možnosti v zájmové lokalitě, obsahuje nutnost plnění právních požadavků v oblasti odpadového hospodářství a potřeby místních občanů a využívá zkušenosti s provozováním sběrných dvorů v regionu a na území republiky.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zřízení sběrného dvora v Orlové

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Město Orlová
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02424
Zahájení projektu: 10.06.2009
Ukončení projektu: 13.10.2009

Výše dotace EU: 3 194 207 Kč
Veřejné zdroje ČR: 563 683 Kč
Celková dotace: 3 757 890 Kč
Celková částka: 3 757 890 Kč