Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

  • Lednice

Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

Zájmové území je charakteristické rozsáhlým lučním komplexem s pestrou mozaikou mokřadních biotopů, starých říčních ramen, tůní a lužních porostů. Dříve šlo o souvislé záplavové území s výskytem různých cenných mokřadních biotopů -rostlin a živočichů. V minulosti byly provedeny rozsáhlé úpravy, které závažným způsobem situaci změnily. Aktuální stav mokřadů je tedy charakterizován vysokou mírou degradace a zabahněním, kdy hrozí jejich zánik, včetně rostlin a živočichů. Přír. potenciál zanikajících mokřadních biotopů je ovšem stále zcela mimořádný. Podstatou projektu byla obnova těchto objektů: Květné jezero, Gejle a Janovo jezero. Jednalo se o obnovu vodních ploch(zemní práce) a veg. úpravy spočívající v probírce dřevin ve prospěch cenných dřevin a rozvolnění charakteru plochy. V rámci prací bylo prováděno prohloubení (odbahnění) starých říčních ramen a terénních depresí za účelem vyššího a každoročně dlouhodobějšího obnažení povrchových spodních vod.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Fabičovic František
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01933
Zahájení projektu: 01.12.2008
Ukončení projektu: 30.04.2009

Výše dotace EU: 13 498 778 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 382 137 Kč
Soukromé zdroje: 1 764 546 Kč
Celková dotace: 15 880 915 Kč
Celková částka: 17 645 461 Kč

Galerie