Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Ves na ...

Obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Ves na parcelách 1065 a 1066

  • Dlouhá Ves

Obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Ves na parcelách 1065 a 1066

V současné době je hráz rybníka značně porušená, nemá žádný retenční prostor a hrozí její protržení. Rybník má dřevěné vypouštěcí potrubí opatřené v rybníce dřevěným čepem, který umožňuje vypouštění rybníka. Regulace hladiny vody v rybníce není možná. Realizací projektu se zvětší akumulační i retenční prostor rybníka. Po hydrologické stránce dojde k vyrovnání odtoků. Při velkých vodách dojde k transformaci průtoků velkých vod,malé odtoky se mírně zvýší. Rybník je vhodným napajedlem polní zvěře a je možné ho využít i pro požární účely v přilehlém komplexu lesů, ale i v obci. Pro vlhkomilnou flóru a faunu jsou zde vhodné životní podmínky a to zvláště v litorálním pásmu kolem nádrže, které zůstane zachováno. Pokud by nedošlo k rekonstrukci hráze rybníka,hrozí, že dojde k jejímu protržení a následnému lavinovitému protržení všech rybníků ve vsi.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Ves na parcelách 1065 a 1066

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Doležal Radek
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02827
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 12. 11. 2009

Výše dotace EU: 587 565 Kč
Veřejné zdroje ČR: 103 687 Kč
Soukromé zdroje: 76 805 Kč
Celková dotace: 691 252 Kč
Celková částka: 768 057 Kč