Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Odbahnění rybníka Na Kredlích v k.ú ...

Odbahnění rybníka Na Kredlích v k.ú. Nové Dvory u Pořína

  • Dolní Hořice

Odbahnění rybníka Na Kredlích v k.ú. Nové Dvory u Pořína

Jedná se o menší průtočnou nádrž, která je zásobována vodou z povodí Bělé. V lokalitě se provedla celoplošná těžba bahnitého materiálu ze dna na 80% plochy rybníka tak, aby bez zásahu zůstaly všechny litorální porosty na přítoku, které tvoří cca 20% celkové plochy. V jihovýchodní části rybníka byly vytvořeny mělčiny, kde se rozšíří litorální porost se všemy přechodovými pásmy. Nad rybníkem ve stávající podmočené ploše, byly prohloubeny nerovnosti do jedné větší a jedné menší tůně. Větší tůň může sloužit i jako rybí útulek a obě tůně poskytnou dostatek prostoru pro život obojživelníků.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Odbahnění rybníka Na Kredlích v k.ú. Nové Dvory u Pořína

Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Jirsa Jan
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02781
Zahájení projektu: 10.08.2009
Ukončení projektu: 25.11.2009

Výše dotace EU: 2 124 138 Kč
Veřejné zdroje ČR: 374 847 Kč
Soukromé zdroje: 277 665 Kč
Celková dotace: 2 498 985 Kč
Celková částka: 2 776 650 Kč

Galerie