Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k ...

Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou

  • Ledeč nad Sázavou

Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou

Stávající Rybník p.č. 72/1 leží cca 350m severovýchodně od zastavěné části obce Vrbka. Je napájen z hlavního melioračního zařízení a z pramenních vývěrů ve zhlaví rybníka. Retenční kapacita rybníka byla značně snížena množstvím rybničního sedimentu. Rybník neměl bezpečnostní přeliv. Pro bezpečné provedení povodňových průtoku přes hráz rybníka byla provedena výstavba bezpečnostního přelivu. Jeho kapacita je Q100 = 3,3l/s. Návodní líc hráze bbyl opevněn kamennou rovnaninou tl. 300mm na štěrkopískový filtr tl. 100mm. Dále bylo řešeno odstranění sedimentu ze dna rybníka v celkovém množství 1773m3. Ve zhlaví rybníka byla vytvořena mělká litorální zóna s hloubkou vody v rozmezí 0 až max. 30 cm.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Borovský Josef
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01843
Zahájení projektu: 14.10.2008
Ukončení projektu: 22.05.2009

Výše dotace EU: 1 000 941 Kč
Veřejné zdroje ČR: 176 636 Kč
Soukromé zdroje: 130 841 Kč
Celková dotace: 1 177 577 Kč
Celková částka: 1 308 418 Kč