Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace Kamenného rybníku

Revitalizace Kamenného rybníku

  • Chomutov

Revitalizace Kamenného rybníku

Předmětem projektu byla obnova původní krajinotvorné funkce rybníka pro přirozené soustředění vodního ptactva. Objekty stavby jsou členěny: SO 01- vyčištění dna od nánosů s obnovou odvodňovacího příkopu dna
SO 02 - údržba a drobné opravy břehů
Původní hloubka rybníku byla obnovena odstraněním bahna. Dno rybníka byly zaneseny splachy zeminy a humusu ze břehů a setlelými zbytky z listí, travních porostů a jinými splaveninami. Nánosy nepříznivě ovlivňují celkovou kvalitu vody. V rámci revitalizace došlo i k úpravě místy splavených břehů či výmolů. Součástí opravy břehů byly břehové porosty vodní nádrže, které se doplní i výsadbou stromů, keřů, rákosovými a obdobnými vodními porosty.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace Kamenného rybníku

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01920
Zahájení projektu: 17.10.2008
Ukončení projektu: 31.03.2009

Výše dotace EU: 3 267 854 Kč
Veřejné zdroje ČR: 576 679 Kč
Celková dotace: 3 844 533 Kč
Celková částka: 3 844 533 Kč