Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa

Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa

  • Rýmařov

Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa

V rámci projektu proběhla revitalizace Krkavčího potoka, konkrétně zatrubněného úseku v pramenné oblasti pravostranného přítoku. Téměř celý tok byl v 70. letech tvrdě zregulován. Přirozeně meandrující potok s břehovými porosty tvořenými především starými olšemibyl zničen, dřeviny odstraněny, koryto napřímeno, zahloubeno a na většině toku vydlážděno betonovými prefabrikáty. Dotčený úsek byl zatrubněn. Po odstranění zatrubnění bylo ponecháno prameniště v přirozeném stavu a drobnými terénními úpravami byl podchycen stávající mokřad k větší akumulaci vody a vytvoření příznivějších podmínek pro místní floru a faunu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Město Rýmařov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01603
Zahájení projektu: 05.06.2009
Ukončení projektu: 27.05.2010

Výše dotace EU: 594 239 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 865 Kč
Celková dotace: 699 104 Kč
Celková částka: 699 104 Kč