Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov

Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov

  • Tachov

Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov

Projekt zahrnoval dva dílčí projekty, řešící vegetační prvky v katastru obce Tachov u Doks.

1. Především šlo o ošetření sídelní zeleně - tzn. Stromořadí, soliterích dřevin, skupin stromů a keřů a ovocných sadů v intravilánu obce

2. Druhou etapou bylo pokračování výsadby biokoridoru v extravilánu obce, jehož první etapa byla realizována v roce 2006

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov

Region: Liberecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: OBEC TACHOV
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03448
Zahájení projektu: 30.06.2009
Ukončení projektu: 15.11.2009

Výše dotace EU: 701 586 Kč
Veřejné zdroje ČR: 123 808 Kč
Celková dotace: 825 394 Kč
Celková částka: 825 394 Kč

Galerie