Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace ...

Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku

  • Velká nad Veličkou

Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku

Projekt podporuje zachování prvků přirozené říční morfologie, diverzitu dna, propojuje stávající fragmenty vodního toku a zakládá chybějící krajinné prvky, například rekonstruuje  břehové porosty.

V rámci projektu byly stávající morfologické prvky doplněny skupinami osamělých balvanů, kamennými výhony a neúplnými řadami balvanů. Na vhodných místech byla korytotvorná činnost podpořena také zmenšením sklonu svahů nebo rozšířením koryta. Stupně byly přeměněny na přírodě blízké balvanité rampy umožňující migraci ryb a dalších organismů vázaných na vodní prostředí. Vhodné zachované pozemky v údolní nivě byly využity k vytvoření dvou poříčních tůní s rozdílným vodním režimem.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku

Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Povodí Moravy, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01702
Zahájení projektu: 12.01.2009
Ukončení projektu: 18.01.2010

Výše dotace EU: 18 170 949 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 206 637 Kč
Celková dotace: 21 377 586 Kč
Celková částka: 21 377 586 Kč