Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zkvalitnění krajinné a ekosystémové ...

Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity-Mokřad-Topolov

  • Nivnice

Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity-Mokřad-Topolov

Hlavním cílem projektu bylo na navržené lokalitě vytvořit enklávu přírody blížící se přirozenému stavu, tzn. mokřadní společenstva s tůněmi doplněné hygrofilními až mezofilními lučními společenství. Navíc má stavba výrazný revitalizační efekt a bude významným ekostabilizujícím přínosem pro široké okolí.  

Projekt řeší terénní úpravy a realizaci mokřadu v lokalitě na východním okraji k. ú. Nivnice. Stavba je umístěna v neupraveném korytě žlebovitého charakteru místní vodoteče Topolov. Tato vodoteč je levostranným přítokem Korečnice (Nivničky). Dotčené pozemky jsou v současnosti vedeny i užívány jako ostatní plocha. S ohledem na charakter pozemku, terénní konfiguraci a umístění lokality, se žadatel rozhodl o přeměnu těchto ploch na mokřady, které obecně v krajinně teměř vymyzely a patří k nejvíce ohroženým biotopům.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity-Mokřad-Topolov

Region: Zlínský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: OBEC NIVNICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01701
Zahájení projektu: 30.07.2008
Ukončení projektu: 17.12.2008

Výše dotace EU: 601 405 Kč
Veřejné zdroje ČR: 106 129 Kč
Celková dotace: 707 534 Kč
Celková částka: 707 534 Kč