Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009

Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009

  • Holčovice

Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009

Vodní toky Opavice a Ptáčník jsou významnými krajinnými prvky, Opavice je v zájmovém úseku také součástí lokálního biokoridoru. Projekt navrhoval odstranění příčných objektů, které tvoří překážku migraci vodních živočichů, a jejich nahrazení migračně prostupnými komůrkovými balvanitými skluzy, provedení dalších opatření pro prostupnost toku (např. kamenné výhony), doplnění a rekonstrukce břehových porostů a dále pak zkapacitnění toku na Q20 a opevnění jeho břehů kamennou rovnaninou.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01964
Zahájení projektu: 21. 10. 2008
Ukončení projektu: 11. 2. 2010

Výše dotace EU: 5 243 378 Kč
Veřejné zdroje ČR: 925 302 Kč
Celková dotace: 6 168 680 Kč
Celková částka: 6 168 680 Kč

Galerie