Rekonstrukce malé vodní elektrárny Meziboří

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ENERGO-PRO Czech, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.10189
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 16. 11. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt rekonstrukce malé vodní elektrárny Meziboří se zaměřuje komplexně na technologickou část provozu tzn. část strojní, elektro i měření a regulaci obou instalovaných soustrojí (TG1, TG2). Prováděná rekonstrukce v části strojní zahrnuje repasi turbín včetně nového oběžného kola, nové elektrohydraulické regulace, mazacích a chladících soustav, nového kulového uzávěru a také repasi generátoru. V části elektro a měření a regulace pak rekonstrukce zahrnuje úpravu vyvedení výkonu z generátorů a z celé MVE (transformace, skříňové rozvodny 22kV a 6kV), rekonstrukci uzlu generátorů, novou kabeláž, systém měření a ochran generátorů i linky 22kV, transformátor a rozváděče vlastní spotřeby a měření a regulace, snímače fyzikálních veličin, řídící systém s operátorskou stanicí pro automatizované řízení provozu atd.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 656 150,00
Veřejné zdroje ČR: 2 762 850,00
Soukromé zdroje: 34 206 715,00
 
Celková částka: 52 625 715,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena