Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

  • Mladá Boleslav
  • , Dalovice

Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

Cílem projektu společnosti ŠKODA AUTO je rozšíření vlastní výzkumné a vývojové infrastruktury a to zvýšením kapacit specializovaných vývojových pracovišť zaměřených na flexibilní stavbu vývojových (předsériových) vozů a dynamické testování celých vozů i jednotlivých součástek. Vlastní projekt je rozdělen do dvou aktivit.

První aktivitou je pořízení nových, značně inovativních technologií do tzv. Dynamické zkušebny (DZ), která se v rámci procesu vývoje zaobírá testováním fyzikálních a materiálových vlastností inovovaných automobilových dílů a celých vozů a jejich životnostními zkouškami. Úkolem DZ je provádět dlouhodobé zkoušky a to jízdního, laboratorního a životnostního typu. DZ také zkoumá simulaci používání celých vozidel, stabilitu konstrukčních prvků, působení torzních aj. sil na karoserii atp. DZ je povinna testovat každou novou modelovou řadu, jednotlivé variace vozu a použití nových součástek. Současné technické vybavení DZ a její prostorová kapacita neumožňují tento úkol v celém rozsahu naplňovat a tak se řada testů provádí u externích partnerů. Realizace tohoto projektu umožní využívat DZ v plném objemu dle norem a potřeb ŠA.

Druhou aktivitou je nákup moderní automatické linky pro stavbu vývojových (předsériových) vozů v rámci tzv. Pilotní haly. Tato technologie zajistí optimalizaci této části vývoje tak, aby v sobě zahrnoval technologická a procesní omezení sériové výroby, srovnatelnost kvality vývojových (předsériových) vozů s vozy ze série (např. pevnost),dálepřesné dodržení všech parametrů a požadavků, získání dalšího know-how uplatnitelného v následné sériové výrobě a možnosti dalšího testování, inovací a rozvoje náročných technologických postupů.

Výše uvedené aktivity budou doplněny o potřebné stavební práce a úpravy nemovitostí.

Prvotřídní VIK jednoznačně posune automobily značky ŠKODA AUTO a.s. na vyšší kvalitativní úroveň a zefektivní vývoj nových modelů vozů. Veškeré technologie budou využity pouze pro výzkumné a vývojové účely.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Žadatel: ŠKODA AUTO a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/13.00081
Zahájení projektu: 27.09.2010
Ukončení projektu: 01.01.2014

Výše dotace EU: 45 147 180 Kč
Soukromé zdroje: 67 720 772 Kč
Celková dotace: 45 147 180 Kč
Celková částka: 112 867 952 Kč

Galerie