Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Biomedicína pro regionální rozvoj a ...

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

  • Olomouc

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Primárním cílem je zřídit nový ústav (Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů, preklinického vývoje, v ojedinělých případech dotažení až do fáze časných ověřovacích klinických zkoušek typu proof-of-concept. Infrastrukturální část projektu bude soustřeďovat v jednotné platformě jednotlivé "core facilities" s jedinečnými technologiemi. Bude vytvořeno 5 core facilities (Bioinformatika a biostatistika, Zvířecí modely, Genomika, Proteomika a Buněčná biologie), které budou poskytovat klíčové technické služby pro žadatele, partnery a externí uživatele.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0030
Zahájení projektu: 29.03.2010
Ukončení projektu: 31.03.2014

Výše dotace EU: 751 295 795 Kč
Veřejné zdroje ČR: 126 763 482 Kč
Celková dotace: 878 059 277 Kč
Celková částka: 878 059 277 Kč

Galerie

Odkazy