Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Institut environmentálních technologií

Institut environmentálních technologií

  • Ostrava

Institut environmentálních technologií

Cílem projektu je zpracování ověřené technologie procesu a koncepčního návrhu parogenerátoru spalovny komunálního odpadu o nominálním výkonu 100 kt/r, zajišťující nejenom termickou redukci objemu odpadu při minimalizaci podpůrného spalování ušlechtilými palivy (optimalizací spalovacího procesu a přípravy vsázky), ale také koncepční řešení parního generátoru, zajišťující spolehlivé dosažení špičkových parametrů admisní páry a vysokou účinnost transformace energie na energii elektrickou. Do projektu budou implementovány nejnovější poznatky z konstrukce teplosměnných ploch kotle, přípravy vsázky odpadu, technologického procesu a jeho řízení i výsledky výzkumu zaměřeného na volbu vhodného materiálu a/nebo ochranného povlaku pro parogenerátorové části kotle s cílem zajistit životnost těchto částí při zvýšených parametrech admisní páry a spolehlivost provozu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Institut environmentálních technologií

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Žadatel: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0100
Zahájení projektu: 20.12.2010
Ukončení projektu: 31.12.2013

Výše dotace EU: 229 979 569 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 111 932 Kč
Celková dotace: 269 091 501 Kč
Celková částka: 269 091 501 Kč

Galerie

Odkazy