Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Pořízení technologie pro Centrum vozidel ...

Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

  • Roztoky

Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

Hlavním cílem projektu je dále zvýšit úroveň aplikované výzkumné činnosti pro automobilový průmysl prostřednictvím nově vybudovaného výzkumného centra na evropskou špičku pomocí koncentrace mozků i špičkového vybavení. Činnost se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizací koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost (posouzení možnosti snížení dráhové spotřeby paliva o 15%), šetrnost k životnímu prostředí (emise dle EURO 6), užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurenceschopnost firem, spojených s tuzemským průmyslem. V této oblasti vzniknou konkrétní výsledky především v oblasti koncepčních řešení spalovacích motorů (zmenšování motorů optimalizovaným přeplňováním, spalovací systémy pro využití klasických i alternativních paliv jako nízkoteplotní spalování PCCI, nové systémy přeplňování, optimalizace motorů o malém počtu válců), mechanických převodů s děliči výkonu, elektrických přenosů s dělbou výkonu a hybridizací a konečně prediktivních a adaptivních systémů řízení pohonových agregátů. Dalším cílem je rozšířit spolupráci a rozšířit již existující silné vazby s partnery z aplikační sféry (podniky a jiné relevantní subjekty i uživatelé výsledků), stejně jako rozšířit spektrum aktivit pro zapojení do nejrůznějších typů mezinárodních vědeckých projektů. Aplikačním firmám budou dále dodávány výpočetní prostředky pro simulace, jejich kalibraci a vyhodnocení experimentů.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Žadatel: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0125
Zahájení projektu: 29.11.2010
Ukončení projektu: 31.12.2013

Výše dotace EU: 166 317 120 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 011 382 Kč
Celková dotace: 195 328 502 Kč
Celková částka: 195 328 502 Kč

Galerie

Odkazy