Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Technologické centrum a spisová služba ...

Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.

  • Bohumín

Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.

Projekt, který realizuje obec Bohumín s obcí ve svém správním obvodu Rychvald (I.typu), vychází z konceptu realizace eGON center Strategie implementace eGovernmentu v území. Jedná se o pořízení lepších a výkonnějších technických nástrojů (hardware isoftware) k zefektivnění komunikace a předávání dat, neboť s rostoucím množství digitálních dat a novou legislativou (např.základní registry) vznikají požadavky na rozšiřování informačních systémů a na paměťovou kapacitu.Cílové skupiny:ORP Bohumín ajeho zakládané a zřizované organizace,město Rychvald a jeho organizace, veřejnost, stát (instituce). Projektový tým tvoří zaměstnanci ORP,tým má zkušenosti s řízením dotačních projektů.Účelem realizace projektu je zajistit provoz systémů:elektronická spisová služba v souladu se zák.499/2004 Sb.,vč rozhraní na datové schránky dle zák. 300/2008Sb.,negarantované datové úložiště dokumentů a spisů ze spisové služby,dále pak zvýšení efektivity vnitřního chodu úřadu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Bohumín
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06832
Zahájení projektu: 30. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2012

Výše dotace EU: 4 491 918 Kč
Veřejné zdroje ČR: 792 692 Kč
Celková dotace: 5 284 610 Kč
Celková částka: 5 284 610 Kč

Galerie