Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace Velkého náměstí a ...

Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

  • Strakonice

Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

Hlavním záměrem projektu je Revitalizace Velkého náměstí ve Strakonicích a přilehlých prostor. Vzhledem ke svému rozsahu se jedná o první etapu rekonstrukce.
Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy v daném místě, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická - Bavorova a zejména zlepšením podmínek pro pěší v celé lokalitě. Včetně doplnění o mobiliář.
V rámci předloženého projektu bude provedena výměna stávajících konstrukcí vozovek a to na Velkém náměstí (úsek Hrnčířská - U Sv. Markéty), v ulici Lidická (úsek Radomyšlská - Hrnčířská), v části ulice Sokolovská (u křižovatky s ul. Lidickou), v ulici Hrnčířská (úsek Velké náměstí - Pionýrská), v ulici Pionýrská, v ulici Na Stráži, v ulici U Sv. Markéty (úsek Kochana z Prachové - Velké nám.).

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Zahájení projektu: 08.03.2010
Ukončení projektu: 29.02.2012

Výše dotace EU: 43 214 536 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 626 097 Kč
Celková dotace: 50 840 633 Kč
Celková částka: 50 840 633 Kč

Galerie