Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace náměstí Budovatelů

Revitalizace náměstí Budovatelů

  • Karviná

Revitalizace náměstí Budovatelů

Projekt je zaměřen na celkovou úpravu a rekonstrukci veřejných prostranství centrální části vytipované zóny v rámci IPRM IOP.
Tato městská zóna při srovnání vstupních kritérií představuje část města s největšími negativními
disproporcemi a silnou koncentrací sociálních problémů. Tyto problémy brání dalšímu rozvoji.
Konkrétním předmětem projektu je revitalizace stávajícího náměstí Budovatelů v Karviné-Novém Městě. Konkrétně se jedná o nové uspořádání chodníků, zpevnění ploch a zeleně v ploše náměstí, rozšíření stávajícího parkoviště před domem Předvoj, rekonstrukci asfaltových komunikací včetně mobiliáře. Součástí revitalizace náměstí je počítáno s rekonstrukcí veřejného osvětlení, pěších a cyklistických komunikací.Tento projekt má přímou návaznosti na další projekty revitalizace veřejných prostranství v dané lokalitě a na regeneraci bytových domů.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace náměstí Budovatelů

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.07822
Zahájení projektu: 01.04.2011
Ukončení projektu: 31.08.2012

Výše dotace EU: 34 644 052 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 113 657 Kč
Celková dotace: 40 757 709 Kč
Celková částka: 40 757 709 Kč

Galerie