Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územně analytické podklady pro obec s ...

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třebíč

  • Třebíč

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třebíč

Územně analytické podklady jsou pořízovány v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Pořizovatelem Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Třebíč je Oddělení Úřad územního plánování.
Samotný dokument je členěn na textovou a grafickou část, kde je proveden rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třebíč

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: MĚSTO TŘEBÍČ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/01.00218
Zahájení projektu: 25.05.2007
Ukončení projektu: 31.12.2008

Výše dotace EU: 583 270 Kč
Veřejné zdroje ČR: 102 930 Kč
Celková dotace: 686 200 Kč
Celková částka: 686 200 Kč

Galerie