Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Janské Lázně

Územní plán Janské Lázně

  • Janské Lázně

Územní plán Janské Lázně

Cílem projektu je zpracování územního plánu města Janské Lázně pro dvě katastrální území Janské Lázně a Černá hora v Krkonoších. Současný platný Směrný územní plán Janské Lázně je již překonán. Byl pořízen a schvalován na počátku sedmdesátých let minulého století (schválen radou Okresního národního výboru 24.1.1974) podle tehdy platné legislativy a za jiných podmínek. V roce 2005 byla pořízena jediná změna územního plánu, která provedla dílčí rozšíření a zkvalitnění sjezdových tratí, včetně lanových dopravních zařízení lyžařského areálu Černá hora - Janské Lázně. Předmětem žádosti je dále vypracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení vlivu územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí SEA a posouzení územního plánu z hlediska vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000. Předmětem projektu (nikoli žádosti o dotaci) je úprava návrhu územního plánu na základě výsledků jednotlivých jednání a vyhotovení čistopisu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Janské Lázně

Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Janské Lázně
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.06058
Zahájení projektu: 10.06.2009
Ukončení projektu: 30.04.2010

Výše dotace EU: 596 785 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 315 Kč
Celková dotace: 702 100 Kč
Celková částka: 702 100 Kč

Galerie