Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Letohrad

Územní plán Letohrad

  • Letohrad

Územní plán Letohrad

Cílem projektu je zpracování návrhu územního plánu Letohrad dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a rovněž ostatními právními normami, které se na danou problematiku vztahují, včetně zajištění vypracování dokumentace vlivu územního plánu na životní prostředí a zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení územního plánu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Letohrad

Region: Pardubický kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Letohrad
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/17.08475
Zahájení projektu: 7. 9. 2011
Ukončení projektu: 21. 5. 2014

Výše dotace EU: 428 400 Kč
Veřejné zdroje ČR: 117 345 Kč
Celková dotace: 545 745 Kč
Celková částka: 545 745 Kč

Galerie