Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Litomyšl

Územní plán Litomyšl

  • Litomyšl

Územní plán Litomyšl

Nový stavební zákon ukončil platnost stávajících územních plánů, a proto je nutné zpracovat nový územní plán. Cílem je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil podmínky generací budoucích. Cíle bude dosaženo postupem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Plánované aktivity projektu (územní plánu) bude realizovat Město Litomyšl. Subdodávky zajišťuje firma Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Litomyšl

Region: Pardubický kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Litomyšl
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.06962
Zahájení projektu: 16.12.2008
Ukončení projektu: 09.12.2011

Výše dotace EU: 2 135 426 Kč
Veřejné zdroje ČR: 376 840 Kč
Celková dotace: 2 512 266 Kč
Celková částka: 2 512 266 Kč

Galerie