Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Manětín

Územní plán Manětín

  • Manětín

Územní plán Manětín

Předmětem projektu je zpracování nového územního plánu města Manětín, které má v současné
době územní plán sídelního útvaru, jenž řeší pouze místní část Manětín v rozsahu
zastavěného území a zastavitelných ploch. Tento územní plán má stavebním zákonem omezenou dobu platnosti do 31.12.2015.
V rámci jeho nového zpracování se zpracovává celé správní území města Manětín - byly již předány fáze doplňkových P+R, návrhu zadání a konceptu s vyhodnocením vlivů (SEA) pořizovateli k projednání. Také bylazažádána a schválena dotace na zpracování konceptu a vyhodnocení vlivů z dotačního titulu Plzeňského kraje.
Projekt proto zahrnuje: zpracování návrhu územního plánu k veřejnému projednání (změna postupu po novele stavebního zákona). Cílem projektu je zajistit odborné práce projektanta následující po výběru varianty na vypracování návrhu územního plánu.
ÚP je základním dokumentem ve smyslu stavebního zákona a je nezbytným dokumentem pro budoucí rozvoj území města.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Manětín

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Manětín
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/17.08506
Zahájení projektu: 21.12.2011
Ukončení projektu: 30.08.2013

Výše dotace EU: 204 000 Kč
Veřejné zdroje ČR: 36 000 Kč
Celková dotace: 240 000 Kč
Celková částka: 240 000 Kč

Galerie