Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Přeštice

Územní plán Přeštice

  • Přeštice

Územní plán Přeštice

Město Přeštice potřebuje ÚP Přeštice pro zajištění kvalitního řízení udrž.rozvoje území vč. kvalit. rozhodování veřejné správy o území a proto, že k 31.12.2015 skončí platnost ÚPN SÚ Přeštice dle § 188 stavebního zákona.V ÚP budou protipovodňová opatření řešena jako veřejně prospěšná opatření, což usnadní jejich realizaci, která je v souladu s aktuální verzí Studie PPO Plzeňského kraje.
Projekt je určen k regulaci rozvoje území ve veřejném zájmu pro potřeby města, pro zajištění koordinace řešení jeho rozvoje se soukromými zájmy obyvatel dle §§18 a 19 stavebního zákona.
Cílem projektu je zajistit odborné práce projektanta k vypracování návrhu ÚP dle schváleného zadání ÚP Přeštice,které pořídil OVÚP MěÚ.Dotčený orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, tedy nezpracovává se koncept ÚP.Byl vyloučen vliv na soustavu NATURA 2000.
Cílem je zajistit kvalitní řízení udržitel. rozvoje území včetně zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Přeštice

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Přeštice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07479
Zahájení projektu: 03.06.2010
Ukončení projektu: 31.12.2011

Výše dotace EU: 507 094 Kč
Veřejné zdroje ČR: 89 488 Kč
Celková dotace: 596 582 Kč
Celková částka: 596 582 Kč

Galerie