Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Statutárního města Kladna

Územní plán Statutárního města Kladna

  • Kladno

Územní plán Statutárního města Kladna

Obsahem projektu je zpracování Územního plánu Statutárního města Kladna spočívající ve zpracování konceptu územního plánu, vyhodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí dle schváleného zadání ÚP, zpracování návrhu územního plánu. V rámci uzavřené smlouvy budou po ukončení projektu provedeny úpravy návrhu ÚP, zpracování čistopisu návrhu ÚP v souladu s vyhodnocením veřejného projednání, digitální formy dokumentace a digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet. Území plán bude reagovat na využití rozvojových ploch ve městě a promítnou se v něm aspekty vedoucí k zajištění územní ochrany ploch, dopravní a technické infrakstruktury, stabilizaci sídelní struktury atd. Projekt navazuje na již realizovaný projekt, týkající se pořízení územně analytických podkladů. Současný územní plán města Kladna byl schválen v roce 1997 a do současné doby bylo odsouhlaseno jeho 9 změn. Zpracování územního plánu je nutné realizovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 500/2006 Sb.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Statutárního města Kladna

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Statutární město Kladno
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07461
Zahájení projektu: 8. 12. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Výše dotace EU: 1 688 100 Kč
Veřejné zdroje ČR: 297 900 Kč
Celková dotace: 1 986 000 Kč
Celková částka: 1 986 000 Kč

Galerie