Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Štramberka

Územní plán Štramberka

  • Štramberk

Územní plán Štramberka

Cílem projektu je zajištění odborných prací projektanta následujících po schválení zadání až po vypracování návrhu Územního plánu Štramberka.
Žadatelem je město Štramberk (Moravskoslezský kraj).
Pořizovatelem je město Kopřivnice.
Projekt započal dne14. 12. 2009 schválením zadání ÚP zastupitelstvem města Štramberk a bude ukončen 30. 6. 2011, kdy bude návrh územního plánu zpracován projektantem, odevzdán zadavateli a následně také předán
pořizovateli. Další aktivitou, která je součástí realizační fáze projektu je zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Poslední aktivitou, která bude v průběhu realizace projektu uskutečněna, bude
vystavení faktury zhotovitelem a následné proplacení ze strany města Štramberk.
Veškerá rizika projektu jsou eliminována (více viz příslušná záložka).

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Štramberka

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Štramberk
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07105
Zahájení projektu: 14. 12. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2011

Výše dotace EU: 548 872 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 860 Kč
Celková dotace: 645 732 Kč
Celková částka: 645 732 Kč

Galerie