Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Uherské Hradiště

Územní plán Uherské Hradiště

  • Uherské Hradiště

Územní plán Uherské Hradiště

Obsahem a cílem projektu je zpracování nového Územního plánu Uherské Hradiště v souladu s požadavky zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to na základě odborných prací vybraného projektanta, od schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu. Veškeré aktivity řídí město Uherské Hradiště, jakožto pořizovatel územního plánu.
Důvodů pro tvorbu nového územního plánu je několik. V prvé řadě se dle výše citovaného zákona jedná o povinnost pro obce zřídit do konce roku 2015 nový územní plán. Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů najeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště od roku 2002, od kdy platí stávající územní plán.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Uherské Hradiště

Region: Zlínský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.06046
Zahájení projektu: 17.08.2009
Ukončení projektu: 30.07.2010

Výše dotace EU: 1 357 183 Kč
Veřejné zdroje ČR: 239 503 Kč
Celková dotace: 1 596 686 Kč
Celková částka: 1 596 686 Kč

Galerie