Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán Vratimov

Územní plán Vratimov

  • Vratimov

Územní plán Vratimov

1) Územní plán Vratimov je řešen z důvodu potřeby nové územně plánovací dokumentace zpracované podle aktuálně platné legislativy - nový stavební zákon a předpisy související.
2) Projekt je určen primárně obyvatelům města, místním podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, dále zájemcům o realizaci ekonomických, ziskových i neziskových aktivit v místě, obyvatelům širší oblasti a orgánům státní správy.
3) Cíl projektu - zajištění odborné práce projektanta územně plánovací dokumentace, jejímž cílem je zpracování návrhu územního plánu. Součástí projektu bude zpracování vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP - vyhodnocení SEA.
4) Cílů projektů bude dosaženo výběrem vhodného projektanta ve výběrovém řízení a následným zpracováním nového územního plánu.
5) Aktivity budou realizovány prostřednictvím externího odborného subjektu - projektanta s urbanistickou autorizací, který zajistí veškeré potřebné procesy. Tento subjekt zajistí rovněž dílčí subdodávky od autorizovaných osob.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán Vratimov

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Vratimov
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07119
Zahájení projektu: 15.03.2010
Ukončení projektu: 28.12.2010

Výše dotace EU: 469 200 Kč
Veřejné zdroje ČR: 82 800 Kč
Celková dotace: 552 000 Kč
Celková částka: 552 000 Kč

Galerie