Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Územní plán města Svitavy

Územní plán města Svitavy

  • Svitavy

Územní plán města Svitavy

Stávající územní plán sídelního útvaru města Svitavy bude nahrazen novým územním plánem s potřebnými změnami vyvolanými revizí do současnosti platného územního plánu. Při zpracování dokumentace nahrazující územní plán sídelního útvaru města Svitavy se nepočítá se zpracováním konceptu. Cílem projektu na zpracování územního plánu města Svitavy je zajistit odborné práce projektanta následující od schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu. Zpracování územně plánovací dokumentace budeprovedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Aktivity projektu bude realizovat společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. ve spolupráci s kompetentním pracovníkem žadatele.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Územní plán města Svitavy

Region: Pardubický kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Město Svitavy
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.05228
Zahájení projektu: 18.06.2008
Ukončení projektu: 31.07.2009

Výše dotace EU: 930 580 Kč
Veřejné zdroje ČR: 164 220 Kč
Celková dotace: 1 094 800 Kč
Celková částka: 1 094 800 Kč

Galerie