Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

  • Vítkovice

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

V r.1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech nepřerušené činnosti ukončena v tzv. Dolní oblasti výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Část této strategické lokality byla spolu s hlubinným dolem Hlubina Nařízením vlády č.337/2002Sb. prohlášena zaNárodní kulturní památku (NKP).
Hlavním cílem projektu je reaktivace hlavních částí NKP Vítkovice, jejich zpřístupnění veřejnosti a následné využití potenciálu NKP pro edukativní, kulturní a společenské aktivity.
V rámci projektu bude realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních objektů NKP:
1. Rekonstrukce VI. Energetické ústředny
2. Rekonstrukce Vysoké pece č.1
3. Rekonstrukce plynojemu
V projektu vzniknou dva základní výstupy, které budou dále využívány pro plánované axpozice s názvem "Svět techniky", která bude spojovat muzeum s interaktivním science centrem.
2. Virtuální ztvárnění technologie výroby železa, koksu a těžby.
Celý projekt bude realizovat Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.05498
Zahájení projektu: 12.12.2008
Ukončení projektu: 31.12.2012

Výše dotace EU: 413 428 380 Kč
Veřejné zdroje ČR: 72 957 954 Kč
Celková dotace: 486 386 334 Kč
Celková částka: 486 386 334 Kč

Galerie