Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Biologie v praxi

Biologie v praxi

  • Dobříš

Biologie v praxi

 

Východiskem projektu Biologie v praxi byly chybějící kompetence žáků v oblasti aplikace získaných vědomostí, uvědomění si komplexnosti poznatků a vzájemné provázanosti jednotlivých předmětů. V projektu jsme si kladli za cíl prostřednictvím zkvalitnění výuky biologie vybudovat a posílit klíčové kompetence žáků Gymnázia Karla Čapka tak, abychom jim usnadnili další studium a zvýšili jejich šance na globalizovaném trhu práce. 

Cílů jsme dosáhli vytvořením a praktickým ověřením vzdělávacího programu biologie. Vzdělávací program se orientoval na využívání mezipředmětových vazeb, efektivní používání ICT, e-learning, praktickou výuku v terénu a další inovativní metody vyučování.

Na základě materiálů získaných s žáky v terénu jsme vytvořili a pilotně ověřili 6 multimediálních e-learningových kurzů. Vyzkoušeli nové vyučovací metody a organizační formy, které integrujeme do inovovaných příprav biologie a využijeme ve výuce.

Na plnění aktivit projektu se velkou měrou podíleli učitelé školy.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Biologie v praxi

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel:
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0001
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2011

Výše dotace EU: 3 378 996 Kč
Veřejné zdroje ČR: 592 656 Kč
Celková dotace: 3 971 652 Kč
Celková částka: 3 971 652 Kč

Galerie

Odkazy