Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce ...

Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

  • Brno‒sever

Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

Projekt řeší systémový nedostatek nízké úrovně komunikace a spolupráce mezi MZLU a potenciálními zaměstnavateli jejích studentů. Díky projektu byla vytvořena elektronická on-line platforma (databáze) jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele z regionu, díky níž dojde k relevantnímu propojení požadavků studentů na praxi a zaměstnavatelů na praktikanty. Velkým přínosem projektu je navázání dialogu mezi podnikatelskou a akademickou sférou, která povede k vytvoření báze spolupráce běžné v západníchzemích, kde požadavky praxe jsou průběžně monitorovány a implementovány do vzdělávacích programů. Výstupem projektu je revize kompetencí studentů získaných absolvováním předmětů na FRRMS a zejména jejich ověření praxí, databáze profilů studentů a jejich kompetencí propojená na databázi zaměstnavatelů s jejich požadavky na praktikanty, evaluační dotazník (studenti, zaměstnavatelé), kulaté stoly, semináře a workshopy.

Pro zajištění zaměstnavatelů je partnerem projektu RHK Brno a SOCR ČR.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: Mendelova univerzita v Brně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0179
Zahájení projektu: 01.06.2009
Ukončení projektu: 30.06.2011

Výše dotace EU: 5 170 792 Kč
Veřejné zdroje ČR: 773 227 Kč
Celková dotace: 5 944 019 Kč
Celková částka: 5 944 019 Kč