Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Domov pro seniory Bukov

Domov pro seniory Bukov

  • Ústí nad Labem‒město

Domov pro seniory Bukov

Obsahem projektu je dostavba stávajícího domova pro seniory v městské části Bukov v Ústí nad Labem, který se nachází uvnitř zóny IPRM Centrum. Projektem bude vytvořeno 40 nových míst pro seniory. Realizací projektu bude dosaženo zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a zvýšení dostupnosti.

Projekt naplňuje cíle Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum, konkrétně opatření B.2 - Modernizace sociální infrastruktury, aktivity B.2.1 - Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany. Potřebnost Projektu vyplývá z analýz provedených mj. v rámci IPRM, je v souladu s rozvojovými strategiemi města (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, 3.Komunitní plán péče města Ústí nad Labem apod.).

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Domov pro seniory Bukov

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00519
Zahájení projektu: 13.05.2009
Ukončení projektu: 31.10.2010

Výše dotace EU: 68 901 144 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 159 025 Kč
Celková dotace: 81 060 169 Kč
Celková částka: 81 060 169 Kč

Odkazy