Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: město Cheb
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/09.00024
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 12. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt je zacílen na rekonstrukci a revitalizaci pěší zóny v centru města Chebu. Zahrnuje rekonstrukci povrchů chodníků a vozovek, rozšíření veřejné zeleně (stromořadí a solitérní stromy), obnovu a doplnění základního mobiliáře. Cílem projektu je architektonické provázání pěší zóny s Městskou památkovou rezervací. Součástí revitalizace je také vytvoření uměleckého díla v podobě demogramu, jež bude procházet celou základní linií řešeného území. Díky novému vzhledu, který bude obohacen o demogram, se stane pěší zóna unikátní a atraktivní pro obyvatele města a podnikatelské subjekty v zájmové lokalitě (přímé cílové skupiny) i pro tuzemské a zahraniční návštěvníky. Realizace projektu tohoto charakteru přispěje nejen k fyzické obnově centrální městské části, ale díky zvýšení atraktivity pro cílové skupiny bude mít nepřímý dopad na ekonomický rozvoj dané lokality.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 107 503 098,84
Veřejné zdroje ČR: 18 971 134,00
 
Celková částka: 126 474 233,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena