Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozvoj infrastruktury pro kulturu a ...

Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov

  • Ostrov

Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov

Integrovaný projekt "Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov" je zaměřen na výstavbu a rekonstrukci objektů pro kulturu, sport a volný čas ve městě Ostrov. V rámci projektu bude realizováno zbudování dětské letní scény pro účely pořádání kulturních a společenských akcí, sportovišť pro netradiční sporty v areálu Městského domu dětí a mládeže a modernizace fotbalového hřiště v ul. U Nemocnice včetně vybudování nového tréninkového hřiště.

Projekt naplňuje specifický cíl Regionálníhooperačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, zaměřený na výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
Realizací integrovaného projektu dojde nejen k uspokojení potřeb obyvatel města Ostrova, ale i ke zvýšení významu města Ostrova jako lokálního centra v mikroregionu Ostrovsko.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov

Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: Město Ostrov
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/09.00127
Zahájení projektu: 25.03.2009
Ukončení projektu: 30.08.2010

Výše dotace EU: 36 780 935 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 490 753 Kč
Celková dotace: 43 271 688 Kč
Celková částka: 43 271 688 Kč

Odkazy