Toa Point

  • Cheb
  • , Mariánské Lázně
  • , Skalná
  • , Karlovy Vary
  • , Sokolov

Toa Point

Realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením, která hájí práva osob se zdravotním postižením a významně se podílí na prosazování bezbariérovosti měst s cílem usnadnit integraci této cílové skupiny do běžného života. Projekt má za cíl zvýšení kvality fyzického prostředí regionu. Je zaměřený na primární cílovou skupinu - obyvatele měst a na sekundární cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a návštěvníky jmenovaných měst.
Obsahem projektu je vystavění sociálních zařízení (toalet) V Karlových Varech, Sokolově a Chebu a rekonstrukce stávajících toalet v Mariánských lázních a Skalné. Partneři projektu zapůjčují pozemek, zajišťují kofinancování 7,5% a poskytují bezúročnou půjčku 92,5%. Celkem se jedná o 10 veřejných sociálních a hygienických zařízení, která zaručují bezbariérovost a dostupnost pro všechny vyjmenované cílové skupiny.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Toa Point

Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00579
Zahájení projektu: 01.03.2010
Ukončení projektu: 31.10.2010

Výše dotace EU: 21 219 017 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 744 532 Kč
Celková dotace: 24 963 549 Kč
Celková částka: 24 963 549 Kč

Odkazy