Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech

Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech

  • Vejprty

Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech

V rámci projektu je řešena revitalizace ulice Myslbekova a souvisejícího veřejného prostranství v centrální zástavbě města.
Náplní projektu je především stavební obnova veřejného prostranství za panelovými domy vybudováním multifunkčního hřiště s umělým povrchem, osazením herních prvků pro děti s dopadovými plochami, celkovou rekonstrukcí pěšin včetně veřejného osvětlení a výsadbou nových stromů a keřů.
Součástí projektu je rekonstrukce komunikací v ulici - odfrézování krytu vozovky a vybourání chodníků s následným položením nového krytu vozovky včetně stání pro auta a parkoviště, s doplněním zpevněné plochy pro kontejnery včetně přístupové cesty, vyřešení odvodnění. Chodník z levé strany bude rekonstruován ve stávajícím rozsahu, po pravé straně bude nově přesunut, při splnění požadavků na bezbariérové řešení těchto komunikací. Nové lampy VO včetně kabelových rozvodů budou zachovány. Po dokončení prací bude provedena úprava zelených ploch s jejich ozeleněním a novou výsadbou.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: MĚSTO VEJPRTY
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/18.00488
Zahájení projektu: 03.08.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Výše dotace EU: 9 061 886 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 599 157 Kč
Celková dotace: 10 661 043 Kč
Celková částka: 10 661 043 Kč

Galerie

Odkazy