Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Cyklostezka Ohře

Cyklostezka Ohře

  • Třebeň
  • , Odrava
  • , Nebanice
  • , Sokolov
  • , Královské Poříčí
  • , Kynšperk nad Ohří
  • , Loket

Cyklostezka Ohře

Obsahem projektu je výstavba několika významných částí cyklostezky, která propojením s již provozovanými úseky vytvoří podstatnou část plánované "Cyklostezky Ohře". Cyklostezka Ohře bude, v celkové délce 104 km, procházet v těsné blízkosti řeky napříč celým Karlovarským krajem od hranice se SRN na západě, až po hranici s Ústeckým krajem na východě. Na obou stranách dojde k napojení na regionální a příhraniční cyklostezky. Vybudováním nových částí, rekonstrukcí stávajících cest a účelových komunikací, v rámci projektu a jejich propojením s již provozovanými úseky vznikne cyklostezka, která bude plně odpovídat nárokům moderní doby. Dojde tak k výrazné podpoře dopravní obslužnosti s cílem dosáhnout významného zvýšení mobility obyvatel. Dále ke zlepšení komunikace uvnitř regionu, i za jeho hranice, s vysokou úrovní z hlediska kapacity, technické kvality, pohodlí a bezpečnosti.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Cyklostezka Ohře

Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/3.2.00/17.00305
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 15. 6. 2011

Výše dotace EU: 109 452 481 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 315 143 Kč
Celková dotace: 128 767 624 Kč
Celková částka: 128 767 624 Kč

Galerie