Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Podpora rozvoje cestovního ruchu v ...

Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko

  • Česká Kamenice

Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko

Nositelem projektu a vlastníkem výstupů je město Česká Kamenice.Mottem a hlavním spojujícím prvkem pro aktivity a výstupy projektu je slogan "U NÁS NEZABLOUDÍTE".Cílem projektu je poskytnout návštěvníkům mikroregionu Českokamenicko kvalitní komplexní služby, zpřístupnit potřebné informace co nejširšímu okruhu jak potencionálních, tak na jeho území pohybujících se turistů a to s pomocí všech možných dostupných prostředků.
Aktivity jsou rozděleny do 3 logických částí:
I.Kvalitní systém značení , dostatečná marketingová podpora pro prezentaci města a mikroregionu a účast na veletrhu cestovního ruchu.
II.Rozšíření a zkvalitnění služeb informačního centra.
III.Komunikace a kooperace subjektů činných v oblasti cestovního ruchu.
Výstupem těchto částí budou tři nově vytvořené souhrnné produkty.Projekt nebude vytvářet příjmy.
Připravenost: byl sestaven realizační tým, stanoven rozpočet ,detailně naplánovány dílčí aktivity, zajištěna Závazná stanoviska CHKO, uzavřena smlouva o partnerství.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
Registrační číslo: CZ.1.09/4.3.00/18.00419
Zahájení projektu: 06.05.2009
Ukončení projektu: 30.07.2011

Výše dotace EU: 1 015 382 Kč
Veřejné zdroje ČR: 179 184 Kč
Celková dotace: 1 194 566 Kč
Celková částka: 1 194 566 Kč

Galerie