Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Propojení páteřních cyklostezek Labe ...

Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře cyklotrasou a přívozem

  • Křešice
  • , Terezín
  • , Travčice

Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře cyklotrasou a přívozem

Projekt se zabývá propojením páteřních cyklostezek podél řek Labe a Ohře novou cyklotrasou a přívozem. Místem realizace jsou správní území města Terezín a obcí Travčice a Křešice v okrese Litoměřice.
Mezi aktivity, které budou realizovány patří:
- vybudování přívozu - stavba zázemní budovy, nástupních můstků, nákup lodi,
- výstavba přístřešku pro sezení v blízkosti přívozu,
- rekonstrukce a dostavba opěrné zdi a zábradlí v blízkosti přístřešku,
- vyznačení cyklotrasy, která naváže na přívoz v Nučničkách a povede po trase z Nučniček, přes Počaply a České Kopisty do Terezína.
Přínos projektu spočívá v přilákání turistů/výletníků do regionu a rozvoji cestovního ruchu. Pohyb turistů bude mít rovněž ekonomický přínos pro místní podnikatele. Plánovaná trasa zanese na síť cyklotras historicky významné město Terezín, které doposud na mapě cyklotras chybí.
Projekt bude mít doplňkově přínos také pro místní obyvatelstvo, kterému výrazně zkrátí čas potřebný k dopravě na druhý břeh řeky.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře cyklotrasou a přívozem

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Žadatel: Obec Travčice
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/04.00148
Zahájení projektu: 01.03.2009
Ukončení projektu: 31.05.2010

Výše dotace EU: 9 171 295 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 618 462 Kč
Celková dotace: 10 789 757 Kč
Celková částka: 10 789 757 Kč

Odkazy