Projekty

Vyhledávání můžete upřesnit následujícími kritérii.
Co je to osa?

Jak mapa funguje?

Úvodní strana zobrazuje interaktivní mapu krajů, kde každý kraj obsahuje konkrétní počet v něm ukončených projektů. POZOR, protože se některé projekty vyskytují ve více krajích, je součet počtů projektů všech krajů vyšší než celkový počet projektů v ČR.
Při kliknutí na požadovaný kraj se zobrazí konkrétní mapa s projekty – v případě velkého množství záznamů se projekty shlukují a zobrazují se pouze kruhy s počtem projektů. Pro zobrazení konkrétních projektů je nutné mapu přiblížit.
Značky na mapě:

 V oblasti se nachází více projektů + uvedený počet projektů
 Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF)
 Projekt je financován z Fondu soudržnosti (FS)
 Projekt je financován z Evropského rybářského fondu (EFF)

K čemu mapa slouží?

Účelem mapy je umožnit široké veřejnosti získat snadno a rychle aktuální přehled o projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů Evropské unie. Uživatel mapy má tak možnost získat základní informace o projektech realizovaných např. v blízkosti svého bydliště, pracoviště nebo na kterémkoli místě České republiky.

Kdo mapu vytvořil?

Internetové stránky mapaprojektu.cz vznikly z iniciativy Zastoupení Evropské komise v České republice     v roce 2012. V září roku 2014 převzalo řízení mapy projektů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které poskytuje veškerá data související s provozem portálu.

Kdo poskytuje údaje do mapy?

Hlavním zdrojem údajů je MSC2007 - Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 2007-2013, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Doplňující informace o projektech (např. popis, fotografie) doplňují také řídící orgány příslušných operačních programů.

Obsahuje mapa všechny projekty spolufinancované EU v ČR?

Neobsahuje. Mapa obsahuje pouze projekty ukončené v programovém období 2007-2013, resp. 2014. Nejsou zde uvedeny projekty operačního programu Technická pomoc a projekty, jejichž umístění v mapě je obtížné, protože probíhají na více místech (např. projekty v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče, dopravní infrastruktury atd.). Veškeré projekty realizované v období 2007-2014 naleznete v seznamu příjemců.

Jak často se mapa aktualizuje? Jsou informace o projektech aktuální?

Mapa je aktualizována jednou za měsíc. Údaje o jednotlivých projektech nejsou "online" – neodrážejí tedy průběžný stav projektu, ale vztahují se k určitému bodu v čase, kdy byla informace o projektu vložena do monitorovacího systému.

Proč mapa neukazuje vždy přesnou polohu projektu?

Monitorovací systém MSC2007 neobsahuje přesné souřadnice místa realizace projektu. Do systému jsou vkládány souřadnice středu obce, která je sídlem žadatele o spolufinancování nebo místem realizace projektu. U některých projektů je přesná poloha upravována manuálně. To lze zajistit i upozorněním na chybu v projektu a uvedením přesné adresy místa realizace.

Když do pole vyhledávání zadám jméno obce, zobrazí se v mapě řada projektů i v širším okolí, dokonce i v jiných krajích ČR. Jedná se o chybu?

Nejedná se o chybu. Fulltextové vyhledávání v databázi pracuje i s popisem projektu a místy všech jeho realizací. V tomto případě byl projekt pravděpodobně realizovaný nejen ve vyhledané obci, ale i na dalších místech, která se proto zobrazila. Tato situace nastává zejména u projektů v oblasti výstavby infrastruktury (železničních a silničních sítí, cyklostezek), nákupu vybavení do více míst (škol, zdravotnických zařízení) a kampaní, které jsou prováděny na širším území.

Mohu do mapy vložit svůj projekt?

Ano, ale nikoli přímo. Kontaktujte prosím pracovníky publicity operačního programu, jehož prostřednictvím jste získal/a spolufinancování z fondů Evropské unie.

Proč je u některých projektů k dispozici fotodokumentace (případně video) a u jiných ne?

Fotografie jsou k projektům doplňovány postupně. Tam, kde fotografie chybí, buďto nejsou k dispozici, nebo příslušné řídící orgány nejsou vlastníky autorských práv, a nemohou proto fotografie publikovat.

Co je to monitorovací systém?

Jedná se o informační systém, který je nástrojem monitorování realizace programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU. Centrální modul MSC2007, který slouží pro monitoring (věcný a finanční) všech programů a projektů hrazených z fondů EU. Tento informační systém je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které funguje jako Národní orgán pro koordinaci využívání fondů EU. Více informací naleznete ve slovníčku pojmů na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar.