Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Pomoc na dosah > Kontakty > Kontakty OP 2007-2013

Kontakty na programy 2007-2013

Kontakty na řídící orgány v programovém období 2007-2013

OP Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy
Nábř. L. Svobody 122/12
Tel: +420 225 131 111
E-mail: info@opd.cz
Webwww.mdcr.cz        
 
 

OP Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel: +420 267 121 111
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz    

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Tel: +420 267 994 300
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Web:  www.mzp.cz       
 

OP Podnikání a inovace

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111;
E-mail: info@czechinvest.org ,  posta@mpo.cz 
Web: www.mpo.cz         
 
Zprostředkující subjekt:  CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 500,
E-mail: info@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org       
 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel: + 420 950 195 601
E-mail: esf@mpsv.cz
Web:  www.esfcr.cz         
 
  

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha1
Tel: +420 234 811 111
E-mail: opvyzkum@msmt.cz
Web: http://www.opvavpi.cz/    
 
 

Integrovaný operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: iop@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz/iop
    
 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha1
Tel: +420 234 811 111
E-mail:  opvzdelavani@msmt.cz
Web: www.msmt.cz         
 
 

OP Technická pomoc

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: optp@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

 

ROP NUTS II Jihovýchod

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
Tel.: +420 532 193 511
E-mail: info@jihovychod.cz
Web: www.jihovychod.cz    
   
Regionální pracoviště Jihlava:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Odbor implementace projektů Jihlava,
Žižkova 89, 586 01 Jihlava,
Tel.: +420 532 193 601
 
 

ROP NUTS II Jihozápad

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Poděbradova 2842/1, 301 00, Plzeň
E-mail: info@rr-jihozapad.cz
Web: www.rr-jihozapad.cz      
 
Pro České Budějovice:
Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 389 058 600
Pro Plzeň:
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň (Avalon Business Center)
Tel.: +420 389 058 645
 
 

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
Tel.: +420 552 303 555
E-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz; info@dobra-rada.cz
Web: www.dobra-rada.cz     ; www.rr-moravskoslezsko.cz    
    
 

ROP NUTS II Severovýchod

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8, PSČ 500 04 Hradec Králové
Tel: + 420 498 501 011
E-mail: info@rada-severovychod.cz
Web: www.rada-severovychod.cz    
  
 

ROP NUTS II Severozápad 

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,
Tel.: +420 475 240 600
E-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz
Web: www.nuts2severozapad.cz    

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
Tel: +420 354 222 624
 
   

ROP NUTS II Střední Čechy

Řídící orgán: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
Karlovo náměstí 313/8 , 120 00 Praha 2,
Tel.: +420 222 749 711
E-mail: info@ropsc.cz
Web: http://www.ropstrednicechy.cz    
   

ROP NUTS II Střední Morava

Řídící orgán: Úřad Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc,
Tel.: +420 587 333 301
E-mail: info@rr-strednimorava.cz
Web: www.rr-strednimorava.cz    
 

 Operační programy Praha

OP Praha Konkurenceschopnost  a  OP Praha Adaptabilita

Řídící orgán: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, odbor fondů EU, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 236 002 552
E-mail: fon@praha.eu
Web: www.oppa.cz       a  www.oppk.cz    
 
 

Interreg IVC

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: meziregionalni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Central Europe

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: nadnarodni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Espon 2013

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
E-mail: espon@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
Národní kontaktní místo: Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, PO BOX 234, 601 00 Brno,
Tel.: +420 542 423 111,
Fax: +420 542 214 705
E-mail: sekretariat@uur.cz
Web:  http://www.uur.cz/    
 
 

INTERACT II

Národní kontaktní místo pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: meziregionalni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Urbact II

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 111,
E-mail: frantisek.kubes@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz

OP ČR – Bavorsko

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 111,
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

OP ČR – Polsko

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 111,
E-mail:martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz

OP ČR – Rakousko

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 111,
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

OP ČR – Sasko

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,Tel.: +420 234 154 111,
E-mail:martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

OP ČR – Slovensko

Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 111,
E-mail:martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz