Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Pomoc na dosah > Kontakty > Kontakty OP 2014-2020

Kontakty na programy 2014-2020

Kontakty na řídící orgány programů 2014-2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111;
E-mail: posta@mpo.cz 
Web: www.mpo.cz         
 
Zprostředkující subjekt:  Agentura pro podníkání a investice
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 444,
E-mail: info@agentura-api.org
Web: https://www.agentura-api.org/    

  
 

OP   Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha1
Tel: +420 234 811 111
E-mail: opvvv@msmt.cz
Web: www.msmt.cz        
 
 

OP Zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel: + 420 950 195 601
E-mail: esf@mpsv.cz
Web:  www.esfcr.cz        
 
 

 OP Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy
Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Tel: +420 225 131 111
E-mail: info@opd.cz
Webwww.mdcr.cz        
 
  

OP Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel: +420 267 121 111
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz    

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Tel: +420 267 994 300
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Web:  www.mzp.cz    
 
 

Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: irop@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz      
 
 

Operační program Praha – Pól růstu

Řídící orgán: Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Tel: +420 236 002 552
E-mail: info@penizeproprahu.cz
Web:  www.penizeproprahu.cz         
 

Operační program Technická pomoc

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: optp@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
 

OP Rybářství

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Tel: + 420 221 811 111
E-mail: posta@mze.cz
Web: www.eagri.cz         
 
  

OP Program rozvoje venkova

Řídicí orgán: Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: + 420 221 811 111
E-mail: josef.tabery@mze.cz
Web: www.eagri.cz                
 

Program ČR – Polsko

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
 

Program Slovensko – ČR

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program Rakousko – ČR

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail:   martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program Bavorsko – ČR

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program Sasko – ČR

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 861 111
E-mail: martin.bursik@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program CENTRAL EUROPE

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: nadnarodni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program DANUBE

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: nadnarodni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
 

Program INTERREG EUROPE

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: meziregionalni@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 
 

Program ESPON 2020

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: espon@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz
 

Program INTERACT III.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
E-mail: interreg3c@mmr.cz
Web: www.dotaceEU.cz