Seznam projektů prezentovaných jako příklady dobré praxe

Cílem příkladů dobré praxe je ukázat přínosy intervencí realizovaných v rámci operačních programů Národního strategického referenčního rámce.
  Název projektu
Operační program
Vazba na cíl
CLUTEX – Klastr technických textilií OP PI Inteligentní růst
CETOCOEN OP VaVpI  Inteligentní růst
Výzkumné a technologické centrum EXBIO OP PI  Inteligentní růst
OP D  Udržitelný růst
Veselí nad Moravou – přestupní terminál IDS JMK, zabezpečení bezbariérovosti ROP JV Udržitelný růst
Výstavba sběrného dvora odpadů města Dobřany OP ŽP Udržitelný růst
Restart pro Českolipsko  OP LZZ  Růst podporující začlenění
Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji  OP LZZ  Růst podporující začlenění
Komunitní centrum Ostrava ROP MS Prevence diskriminace marginalizovaných 
skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením
Praha -Vídeň, Problematika zaměstnávání a pracovní integrace osob ohrožených drogovou závislostí OP LZZ Prevence diskriminace marginalizovaných 
skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením
Tlumočník očima neslyšícího dítěte OP VK Prevence diskriminace marginalizovaných 
skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením
Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní
knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperit
OP LZZ Podpora rovnosti mužů a žen
Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti IOP  Územní dimenze kohezní politiky
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje ROP MS Územní dimenze kohezní politiky