Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Veřejné projednávání SEA (OPD)

Veřejné projednávání SEA (OPD)

Ministerstvo dopravy ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Typ akce: konference
Termín konání: 11.06.2014, 16:00 - 18:00
Adresa místa konání: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha
Upřesnění místa konání: zasedací sál Ministerstva dopravy
Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Operačního programu Doprava pro programové období 2014 – 2020 na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Dle požadavků zákona jsou v průběhu procesu SEA OPD 2014 – 2020 povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP155K    , kód koncepce MZP155K.
 
Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence) nejpozději do 16. 6. 2014.


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání

Připojené soubory

Související odkazy