Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 7. výzva - k podávání žádostí o ...

7. výzva - k podávání žádostí o poskytnutí podpory v IOP pro oblast podpory 5.2

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ve všech aktivitách.
Téma: Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích
Doba platnosti: 22.05.2009 0:00 - 15.07.2015 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Podpora je zaměřena na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst. 

Příjemci
Aktivita Revitalizace veřejných prostranství 5.2a) a 5.2c):
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
Aktivita Regenerace bytových domů 5.2b) a 5.2c):
 • vlastníci bytových domů:
  • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
  • bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
  • vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
  • další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník).
  • obce a nestátní neziskové organizace v případě zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.