Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Seminář pro příjemce z oblasti ...

Seminář pro příjemce z oblasti intervence 5.1 IOP

Vážení příjemci dotací, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce dotací v oblasti intervence 5.1. Cílem semináře je představit změny, které nastanou po 1. listopadu 2013, kdy se novým zprostředkujícím subjektem pro projekty 5.1 IOP místo Ministerstva kultury ČR stává Centrum pro regionální rozvoj ČR a poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Seminář je určený zejména projektovým a finančním manažerům z 21 projektů oblasti intervence 5.1.
Typ akce: seminář
Termín konání: 14. 11. 2013, 10:00 - 14:00
Adresa místa konání: Na Strži 32, Praha 4
Upřesnění místa konání: Hotel Barceló Praha

Harmonogram:

1. Úvodní slovo Ing. Lumíry Kafkové, ředitelky ŘO IOP

2. Představení Centra pro regionální rozvoj ČR

3. Změny v Příručkách pro žadatele a příjemce pro 5.1

Coffee break: 11,30 – 12,00 hod.

4. Dokladování způsobilých výdajů. Průběh kontroly jednotlivých typů výdajů

5. Změny v průběhu kontroly veřejných zakázek

6. Různé
 

Aktualita 15.11.2013

Proplácení faktur do konce roku 2013 pro příjemce v 5.1 IOP    


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání

Připojené soubory