Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Seminář pro žadatele v oblasti ...

Seminář pro žadatele v oblasti intervence 3.1 b) IOP

Ministerstvo práce a sociálních informační pořádá seminář k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášené výzvy č. 6 oblast intervence 3.1 Integrovaného operačního programu zaměřeného na „investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti“.
Typ akce: seminář
Termín konání: 09.11.2011, 10:30 - 14:00
Adresa místa konání: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Zájemci o účast na semináři naleznou více informací a přihlášku stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/11527     . Přihlášku je možné zasílat do 25. října 2011.


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání