Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Semináře k vyhlášeným výzvám v rámci IOP ...

Semináře k vyhlášeným výzvám v rámci IOP a OP LZZ k sociální ekonomice

Informační seminář k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášených výzev 3.1c) IOP a 3.1 OP LZZ
Typ akce: seminář
Termín konání: 08.09.2009, 0:00 - 0:00
Adresa místa konání: Brno, Administrativní a školící centrum Cejl, ul. Cejl 73 (naproti divadlu Radost), místnost 117.
V září proběhne další seminář pro žadatele k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášených výzev týkajících se sociální ekonomiky, tedy:
 
Výzvy č. 1 – sociální ekonomika v rámci oblasti podpory 3.1c) Integrovaného operačního programu;
Výzvy č. 30 – sociální ekonomika v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Podpora je směřována podnikatelům z řad obchodních společností, osobám samostatně výdělečně činným a nestátním neziskovým organizacím a je zaměřena na zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb. Zájemci se mohou hlásit do 31. srpna 2009. Více informací včetně přihlášky je k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/7069    .


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání